Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai cursului de calificare șef tren/IDM, cu autorizare în funcția șef tren

Vechime minima in specialitate

La încadrarea în funcția de șef tren, absolvenții cursului șef tren vor efectua un stagiu efectiv de minim 3 luni cu atribuții de conductor tren

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire și vechime în specialitate din prezentul anunț

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Certificatul de calificare in original și copie conform cu originalul;

- Autorizare de exercitarea funcției in original și copie conform cu originalul;

- Aviz medical și psihologic pentru functia de sef tren;

- BI sau CI, original și copie

- Cazier judiciar.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Organizare  din cadrul SRTFC Cluj.

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul RUO din cadrul SRTFC Cluj,

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail

alina.pacurar@cfrcalatori.ro

angela.a.muresan@cfrcalatori.ro