Conditii minime de pregatire

a)- Absolventi ai invatamantului superior specializarea Material Rulant

sau

b)- Absolventi ai invatamantului superior tehnic

sau

c)- Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat si al scolii de maistrii

Vechime minima in specialitate

b)- 6 ani vechime in activitatea vagoane

sau

c)- 6 ani in activitatea vagoane , din care 3 ani revizor tehnic vagoane sau 2 ani sef tura (V)

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul si din afara S.N.T.F.C CFR Calatori SA care indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs (se va completa la depunerea dosarului);

- diploma de licenta, original si copie conform cu originalul;

- diploma de bacalaureat original si copie;

-atestat AFER valabil pentru functia instructor original si copie conform cu originalul;

- curs Metodologia Instruirii Adultului din Domeniul Feroviar original si copie conform cu originalul;

-acte care să ateste absolvirea cursurilor de calificare de revizor tehnic vagoane , instructor,scoala maistrii, original si copie conform cu originalul;

- alte diplome sau certificate profesionale deținute, original și copie conform cu originalul;

- adeverință care să ateste vechimea în functiile prevazute la conditiile minime;

- carnet de munca original si copie conform cu originalul;

- adeverinta dupa 01.01.2011;

-casier judiciar;

- adeverinta care sa ateste starea de sanatate , eliberata de catre medicul de familie;

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706