Informații suplimentare privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul BRM BUCUREȘTI

telefon 021/317  4745 și la fax 021/317 28 78. Persoana de contact : d-na Irina PLACHIDE