• Documentația pentru licitație poate fi procurată  de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul BRM Cluj, cu sediul în Cluj, str. N.Titulescu nr. 4, telefon 0264 414481/0264 414 482 ; fax : 0264 414480 , mobil 0722984835(persoană de contact Liana Pop);
  • Oferta și documentele care însoțesc oferta se vor depune la sediul S.R.T.F.C. Cluj, Piața Avram Iancu nr.17, la secretariat și scanate pe e-mail la adresele cluj@brm.ro, irina.plachide@brm.ro, până la data de 02.09.2021 ora 12:00;
  • Perioada de analiză și evaluare a ofertelor depuse este în perioada 03.09.2021-06.09.2021;
  • Data previzionată pentru desfășurarea licitației electronice este 07.09.2021 începând cu ora 10:00 din 30 în 30 minute ( dacă este cazul);
  • Ofertele financiare se vor introduce pe platforma electronică în intervalul orar: 10:00-10:15;
  • Faza de îmbunătățire a ofertelor financiare înregistrate pentru tranzacționare se va desfășura în intervalul orar: 10:15-10:30.
  • Persoana de contact SRTFC Cluj: Sef ERMR Fiscutean Octavian, tel.0761698112.
  • Informatii privind desfasurarea procedurii la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul BRM Cluj telefon 0264 414481 ; fax : 0264 414480, persoană de contact BRM Liana Pop, mobil 0722984835.