Lotul 4: VAGON NR. 50 53 1957 177-2

  • Cantități estimate: oțel special 4,46 tone, fier vechi 21,50 tone
  • Prețul minim de pornire la licitație: 26.850 lei /vagon fără TVA
  • Locul de depozitare: Post Revizie Sibiu, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 6, Sibiu 

Lotul 9: TREN ETAJAT 44 ( 4 vagoane nr. 50 53 2617 173-1, 50 53 2617 174-9, 50 53 2617 175-6 si 50 53 2617 176-4)

  • Cantități estimate: oțel special 15,015 tone, fier vechi 70,65 tone
  • Prețul minim de pornire la licitație: 88.669 lei /tren fără TVA
  • Locul de depozitare: Post Revizie Siculeni, str. Gării, nr.8, Siculeni

TRENURILE ETAJATE  /  VAGOANELE se predau  în starea în care se află (necirculabile) şi în  locurile unde sunt depozitate, moment în care se operează transferul dreptului de proprietate asupra TRENURILOR ETAJATE / VAGOANELOR, de la vânzător la cumpărător.

Se pot prezenta oferte pentru ambele loturi sau numai pentru un lot. Adjudecarea se face pentru fiecare TREN ETAJAT / VAGON/LOT în parte, fiecare tren etajat fiind format din unităţi indivizibile de 4 vagoane.

Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M.

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor transmite in format electronic , semnate de reprezentantul legal la adresa de email irina.plachide@brm.ro până la data de 21.09.2021 ora 10.00.Data previzonata pentru inceperea licitatiei electronice este 22.09.2021, ora 10.00 si va fi comunicata ulterior tuturor ofertantilor calificati in acesata faza, prin intermediul unei invitatii. 

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM, telefon 021/317.45.60