• Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul BRM Timisoara
  • Persoana de contact : BRM Terminal Timisoara – Lulciuc Adrian, tel. 0736211255.