• LOT 1 Deșeu de cupru
  • LOT 2 Deșeu de fontă provenită din saboți uzați
  • LOT 3 Deșeu oțel șină CF
  • LOT 4 Deșeu acumulatori uzați
  • Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul Galați.
  • Licitația va avea loc în data de 19.12.2022, ora 11ºº la sediul Bursei Române de Mărfuri-Terminalul Galați.
  • Data limită de depunere a documentelor de însciere și participare la licitație este 19.12.2022, ora 10ºº la sediul Bursei de Mărfuri-Terminalul Galați.
  • Persoana de contact : Șef Serviciu P.O.T.D. – Nicoleta Iorga, tel. 0731990800