• documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri.
  • data limită de depunere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 12.12.2022, ora 09:00 la sediul B.R.M.
  • licitația va avea loc în data de 12.12.2022, ora 10:00 la sediul B.R.M.;
  • persoane de contact :   Șef Revizie Basarab – Matei Vasile, tel.0722 – 662006.
  •                                           Șef Birou Achizitii – Stan Roxana, tel. 0731-990201.
  •                                           Șef Serviciu E.R.V. – Negulescu Eduard, tel. 0733-520192.