Documentația de licitație se va ridica de la sediul BRM .

Informații suplimentare privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic, la  sediul BRM, telefon 0213174745, 0213161759 sau la fax 0213172878, persoana de contact doamna Irina Plachide.