S.R.T.F.C. București oferă în vederea vânzării 8,2 tone deșeuri acumulatori cu plăci de plumb uzați conform prevederilor din caietul de sarcini:

Preț minim de pornire : 829,58 EURO/tonă

Documentația de licitație se poate ridica de la sediul BRM contra sumei de 100 lei, la care se adaugă TVA. Tariful de acces la licitație este de 100 de lei, la care se adaugă TVA.

Garanția de participare  la procedură în valoare de 650 lei  se va constitui în favoarea BRM, până la data limită de depunere a ofertelor.

Pot participa persoane juridice, române sau străine, care își manifestă dorința să achiziționeze produsele, în condițiile din documentația de licitație.

Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul BRM, telefon 021/317 47 45; 021/316 17 59 , sau fax 021/317 28 78.

Persoana de contact: Irina Plachide