Documentaţia procedurii se poate obține de la B.R.M. fizic la sediu sau solicitată pe email, irina.plachide@brm.ro, contra sumei de 300 lei, la care se adaugă TVA. Se poate achita în contul RO64  RNCB 0082 0009 9180 0001. Garanţia de participare se va constitui în lei în favoarea BRM, în cuantumul stabilit, până la data limită de depunere a ofertelor.

Documentele solicitate în documentația procedurii se vor transmite în format electronic, semnate de reprezentantul legal, la adresa de e-mail irina.plachide@brm.ro până la data de 14.06.2023, ora 10.00. Data previzionată pentru începerea licitației electronice va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați în această fază prin intermediul unei invitații.

Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul BRM, telefon 021/317 47 45; 021/316 17 59 , sau fax 021/317 28 78.