• Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul BRM Timisoara, cu sediul în Timisoara, strada Aries, nr. 18, telefon 0736211255;
  • Data limită de depunere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 21.12.2022, ora 09 :30 la sediul SRTFC Timisoara, Bulevardul Republicii, nr. 18B
  • Licitația va avea loc în data de 21.12.2022, ora 10:00 la sediul SRTFC Timisoara, Bulevardul Republicii, nr. 18B
  • Persoana de contact : BRM Terminal Timisoara – Lulciuc Adrian, tel. 0736211255.