Nr.lot Denumire deșeu Cantitate (tone) Preț propus pt începere licitație         (lei/tonă, fără TVA) Valoare                               (lei, fără TVA)
1 – deșeuri feroase fier vechi 50,3 900,00 45.270,00
fontă (exclusiv din saboți) 174,4 1.070,00 186.608,00
șpan feros 9,1 800,00 7.280,00
oțel special (din bandaje) 3,1 1.070,00 3.317,00
oțel special (sortat) 24,4 1.070,00 26.108,00
TOTAL VALOARE LOT nr.1 268.583,00
2 – deșeuri acumulatori uzați acumulatori uzați 13,16 2.900,00 38.164,00
TOTAL VALOARE LOT nr.2 38.164,00
TOTAL VALORI LOTURI 306.747,00

Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul Bursei de Mărfuri Terminal Iași, din Iași, Aleea Sadoveanu nr. 5, tel. 0332/803.655