Nr.lot Denumire deșeu Cantitate (tone)  
1 – deșeuri feroase fier vechi 50,3  
fontă (exclusiv din saboți) 174,4  
șpan feros 9,1  
oțel special (din bandaje) 3,1  
oțel special (sortat) 24,4  
2 – deșeuri acumulatori uzați acumulatori uzați 13,16