S.R.T.F.C. BRAȘOV oferă în vederea vânzării “Deșeuri metalice feroase și neferoase – SRTFC Brașov – 9 loturi” conform prevederi din caietele de sarcini, astfel:

Lotul 1: OȚEL BANDAJE ȘI ROȚI CF – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 35 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 2.400 lei/tonă fără TVA

Lotul 2: FIER VECHI – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea totala: 66 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 1.350 lei/tonă fără TVA

Lotul 3: CUPRU– cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 1,2 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 30.000/tonă fără TVA

Lotul 4: RADIAROARE DE CUPRU– cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 0,5 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 25.000 lei/tonă fără TVA

Lotul 5: CABLURI DE CUPRU – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 1,5 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 15.000/tonă fără TVA

Lotul 6: RADIAROARE DE ALUMINIU– cod deșeu 16 01 178

–  Cantitatea: 0,175 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 4.500 lei/tonă fără TVA

Lotul 7: ALUMINIU CU FIER 40%– cod deșeu 17 04 02

–  Cantitatea: 0,556 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 3.500 lei/tonă fără TVA

Lotul 8: FONTĂ DIN SABOȚI – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea totala: 130 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 2.300 lei/tonă fără TVA

Lotul 19 OȚEL ȘINĂ CF – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 17 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 2.400 lei/tonă fără TVA

Se acceptă ofertă pentru unul sau mai multe loturi. Nu se acceptă oferte parțiale în cadrul loturilor.

Documentația de licitație se poate ridica de la sediul BRM contra sumei de 200 lei, la care se adaugă TVA.

Documentele solicitate în documentația procedurii se vor transmite în format electronic, semnate de reprezentantul legal, la adresa de e-mail irina.plachide@brm.ro până la data de 27.09.2022, ora 10.00. Data previzionată pentru începerea licitației electronice va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați în această fază prin intermediul unei invitații.

Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul BRM, telefon 021/317 47 45; 021/316 17 59 , sau fax 021/317 28 78.