• LOT 1 Deșeu de cupru
  • LOT 2 Deșeu de fontă provenită din saboți uzați
  • LOT 3 Deșeu oțel șină CF
  • LOT 4 Deșeu acumulatori uzați
  • Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul Galați
  •  –  persoana de contact : Șef Serviciu P.O.T.D. – Nicoleta Iorga, tel. 0731990800