Se vor depune oferte pentru fiecare vagon /tren in parte. Criteriu de adjudecare pretul cel mai mare.

Licitaţia se va desfăşura la sediul B.R.M. – Terminal Cluj si se va derula pentru fiecare vagon/tren in parte la interval de 15 minute. şi pot participa persoane fizice/juridice române/străine care îşi manifestă dorinţa de a cumpăra mijloacele fixe în condiţiile Documentaţiei de licitaţie.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM – Terminal Cluj, telefon: 0264/414481, 414482, sau la fax 0264/414480.

Persoană de contact: Liana Pop, mobil 0722-984835.