• Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul Galați;
  •     persoana de contact: Șef Serviciu P.O.T.D. – Viorel Condruz, tel. 0722.650.778