Lotul 1: VAGON NR. 50 53 2147 781-0

 • Cantități estimate: oțel special 4,46 tone, fier vechi 20,47 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 25.829 lei/vagon fără TVA
 • Locul de depozitare: Revizia de Vagoane Brașov, str. Automotoarelor, nr. 17A Brașov

Lotul 2: VAGON NR. 50 53 2147 656-4

 • Cantități estimate: oțel special 4,46 tone, fier vechi 20,44 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 25.793 lei /vagon fără TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș

 Lotul 3: VAGON NR. 50 53 2147 648-1

 • Cantități estimate: oțel special 4,46 tone, fier vechi 20,40 tone
 •  Prețul minim de pornire la licitație: 25.753 lei /vagon fără TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș

Lotul 4: VAGON NR. 50 53 1957 177-2

 • Cantități estimate: oțel special 4,46 tone, fier vechi 21,50 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 26.850 lei /vagon fără TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Sibiu, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 6, Sibiu

Lotul 5: TREN ETAJAT 28 ( 4 vagoane nr. 50 53 2617 109-5, 50 53 2617 110-3, 50 53 2617    111-1 si 50 53 2617 112-9)

 • Cantități estimate: oțel special 15,015 tone, fier vechi 70,18 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 88.183 lei/tren fără TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș

Lotul 6: TREN ETAJAT 41 ( 4 vagoane nr. 50 53 2617 161-6, 50 53 2617 162-4, 50 53 2617 163-2 si 50 53 2617 164-0)

 • Cantități estimate: oțel special 15,015 tone, fier vechi 70,09 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 88.090 /tren fără TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș

Lotul 7: TREN ETAJAT 46 ( 4 vagoane nr. 50 53 2617 181-4, 50 53 2617 182-2, 50 53 2617 183-0 si 50 53 2617 184-8)

 • Cantități estimate: oțel special 15,015 tone, fier vechi 70,09 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 88.079 lei /tren fără TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș

Lotul 8: TREN ETAJAT 47 ( 4 vagoane nr. 50 53 2617 185-5, 50 53 2617 186-3, 50 53 2617 187-1, 50 53 2617 188-9)

 • Cantități estimate: oțel special 15,015 tone, fier vechi 70,67 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 88.694 lei /tren fără TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș

Lotul 9: TREN ETAJAT 44 ( 4 vagoane nr. 50 53 2617 173-1, 50 53 2617 174-9, 50 53 2617 175-6 si 50 53 2617 176-4)

 • Cantități estimate: oțel special 15,015 tone, fier vechi 70,65 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 88.669 lei /tren fără TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Siculeni, str. Gării, nr.8, Siculeni

Lotul 10: TREN ETAJAT 56 ( 4 vagoane nr. 50 53 2617 221-0, 50 53 2617 222-6, 50 53 2617 223-4 si 50 53 2617 224-2)

 • Cantități estimate: oțel special 15,015 tone, fier vechi 70,60 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 88.619 lei /tren fără TVA
 • Locul de depozitare: Revizia de Vagoane Brașov, str. Automotoarelor, nr. 17A Brașov

Lotul 11: TREN ETAJAT 65 ( 4 vagoane nr. 50 53 2617 257-4, 50 53 2617 258-0, 50 53 2617 259-8 si 50 53 2617 260-6)

 • Cantități estimate: oțel special 15,015 tone, fier vechi 70,43 tone
 • Pret minim de pornire de pornire a licitatiei 88.440 lei + TVA
 • Locul de depozitare: Revizia de Vagoane Brașov, str. Automotoarelor, nr. 17A Brașov

  TRENURILE ETAJATE  /  VAGOANELE se predau  în starea în care se află (necirculabile) şi în  locurile unde sunt depozitate, moment în care se operează transferul dreptului de proprietate asupra TRENURILOR ETAJATE / VAGOANELOR, de la vânzător la cumpărător.

Se pot prezenta oferte pentru toate TRENURILE ETAJATE / VAGOANELE  sau numai pentru o parte. Adjudecarea se face pentru fiecare TREN ETAJAT / VAGON/LOT  în parte, fiecare tren etajat fiind format din unităţi indivizibile de 4 vagoane.

Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M.

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor transmite in format electronic , semnate de reprezentantul legal la adresa de email irina.plachide@brm.ro până la data de 01.07.2021 ora 10.00.Data previzonata pentru inceperea licitatiei electronice este 02.07.2021, ora 10.00 si va fi comunicata ulterior tuturor ofertantilor calificati in acesata faza, prin intermediul unei invitatii.  

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM, telefon 021/317.45.60