• Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul Galați
  • Persoana de contact : Șef Divizie Exploatare – Ion Isac, tel. 0722.650.779
  •                                         Șef Serviciu P.O.T.D. – Viorel Condruz, tel. 0722.650.77