• Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul BRM Craiova, cu sediul în Craiova, strada Brestei, nr. 21, telefon 0742-945.570;
  • data limită de depunere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 16.05.2019, ora 10ºº la sediul Bursei de Mărfuri-Terminalul BRM Craiova; 
  •  persoane de contact :                                        Șef Serviciu P.O.T.D. – Aura Davidescu, tel. 0725-304261
  •                                                                                 Șef Divizie Exploatare – Cosmin Radulescu, tel. 0723-339098.
  •   licitația va avea loc în data de 16.05.2019, ora 12ºº la sediul Bursei Române de Mărfuri-Terminalul BRM Craiova;