Lotul 1: VAGON NR. 50 53 2147 781-0

  • Cantități estimate: oțel special 4,46 tone, fier vechi 20,54 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 25.010 lei/vagon fără TVA

 

 • Locul de depozitare: Revizia de Vagoane Brașov, str. Automotoarelor, nr. 17A Brașov

Lotul 2: VAGON NR. 50 53 2147 656-4

  • Cantități estimate: oțel special 4,46 tone, fier vechi 20,54 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 25.010 lei /vagon fără TVA

 

 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș

 Lotul 3: VAGON NR. 50 53 2147 648-1

  • Cantități estimate: oțel special 4,46 tone, fier vechi 20,54 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 25.010 lei /vagon fără TVA

 

 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș

Lotul 4: VAGON NR. 50 53 1957 077-4

 • Cantități estimate: oțel special 4,46 tone, fier vechi 21,54 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 26.010 lei /vagon fără TVA

 

 

 • Locul de depozitare: Post Revizie Siculeni, str. Gării, nr.8, Siculeni

           

Lotul 5: VAGON NR. 50 53 1957 177-2

 • Cantități estimate: oțel special 4,46 tone, fier vechi 21,54 tone

 

 • Prețul minim de pornire la licitație: 26.010 lei /vagon fără TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Sibiu, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 6, Sibiu

    Lotul 6: TREN ETAJAT 28 ( 4 vagoane nr. 50 53 2617 109-5, 50 53 2617 110-3, 50 53 2617    111-1 si 50 53 2617 112-9)

 • Cantități estimate: oțel special 15,015 tone, fier vechi 70,785 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 132.010 lei/tren fără TVA

 

 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș

Lotul 7: TREN ETAJAT 41 ( 4 vagoane nr. 50 53 2617 161-6, 50 53 2617 162-4, 50 53 2617 163-2 si 50 53 2617 164-0)

 • Cantități estimate: oțel special 15,015 tone, fier vechi 70,785 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 132.010 lei /tren fără TVA

 

 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș

Lotul 8: TREN ETAJAT 46 ( 4 vagoane nr. 50 53 2617 181-4, 50 53 2617 182-2, 50 53 2617 183-0 si 50 53 2617 184-8)

 • Cantități estimate: oțel special 15,015 tone, fier vechi 70,785 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 132.010 lei /tren fără TVA

 

 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș

Lotul 9: TREN ETAJAT 47 ( 4 vagoane nr. 50 53 2617 185-5, 50 53 2617 186-3, 50 53 2617 187-1, 50 53 2617 188-9)

 • Cantități estimate: oțel special 15,015 tone, fier vechi 70,785 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 132.010 lei /tren fără TVA

 

 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș

 Lotul 10: TREN ETAJAT 44 ( 4 vagoane nr. 50 53 2617 173-1, 50 53 2617 174-9, 50 53 2617 175-6 si 50 53 2617 176-4)

 • Cantități estimate: oțel special 15,015 tone, fier vechi 70,785 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 132.010 lei /tren fără TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Siculeni, str. Gării, nr.8, Siculeni

Lotul 11: TREN ETAJAT 56 ( 4 vagoane nr. 50 53 2617 221-0, 50 53 2617 222-6, 50 53 2617 223-4 si 50 53 2617 224-2)

 • Cantități estimate: oțel special 15,015 tone, fier vechi 70,785 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 132.010 lei /tren fără TVA
 • Locul de depozitare: Revizia de Vagoane Brașov, str. Automotoarelor, nr. 17A Brașov

TRENURILE ETAJATE  /  VAGOANELE se predau  în starea în care se află şi în  locurile unde sunt depozitate, moment în care se operează transferul dreptului de proprietate asupra TRENURILOR ETAJATE / VAGOANELOR, de la vânzător la cumpărător.

Se pot prezenta oferte pentru toate TRENURILE ETAJATE / VAGOANELE  sau numai pentru o parte. Adjudecarea se face pentru fiecare TREN ETAJAT / VAGON/LOT  în parte, fiecare tren etajat fiind format din unităţi indivizibile de 4 vagoane.

Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M. contra sumei de 100 lei, la care se adaugă TVA.

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul B.R.M., până la data de 27.05.2019 ora 12.00, atât personal la Registratură cât și prin curier/poștă. Tariful de acces la licitaţie este de 100 lei, la care se adaugă TVA, şi poate fi achitat la casieria B.R.M.

Garanţia de participare reprezinta 2% din prețul de total de pornire în licitație al produselor din lot și se va constitui în favoarea B.R.M., până la data limită de depunere a ofertelor.

 1. BCR SUC.UNIREA – (Documentaţie, Tarife, Comisioane)

RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001

 1. BCR SUC.UNIREA – CONT GARANTII

RO50 RNCB 0082 0009 9180 0641

Licitaţia se va desfăşura la sediul B.R.M. în data de 28.05.2019, ora 1100 şi pot participa persoane juridice și fizice, române/străine care îşi manifestă dorinţa de a cumpăra  produsele, în condiţiile Documentaţiei de licitaţie.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM, telefon 021/317.47.45; 021/316.17.59, sau la fax 021/317.28.78.