3 august 2021

CFR Călători are închiriate doar 8 locomotive electrice clasice către operatorii de transport feroviar de marfă, cu capital privat.

Acestea sunt de tip EA5100 KW, așa numitele locomotive electrice clasice, și au o viteză maximă admisă în circulație de 120 km/h. Pentru remorcarea trenurilor de călători sunt folosite în special locomotive electrice modernizate, marea lor majoritate au viteza maximă de 160 km/h, sau peste această viteză.

Toate cele 8 locomotive închiriate sunt fabricate în perioada 1970 – 1989.

Din acest tip de locomotive (EA5100 KW), necesarul CFR Călători este de aproximativ 200 de  unități. Parcul activ numără peste 220 unități. Parcul inactiv – sau cel de rezervă – cuprinde peste 40 de unități, iar cel „rece” de circa 80 de unități.

Parcul „rece” cuprinde locomotive care au nevoie de revizii / reparații care nu pot fi efectuate în unități proprii ale CFR Călători.

Activitatea de închiriere, stabilirea numărului de locomotive cât şi perioada de închiriere se efectuează în funcţie de situaţia punctuală existentă la CFR Călători. Mai mult, contractele conţin clauze care permit companiei să sisteze (în maxim 5 zile) închirierea locomotivelor dacă situaţia o impune.

Temeiul legal pentru realizarea activităţii, îl reprezintă Hotărârea Consiliului de Administraţie al CFR Călători şi Deciziile date de către Directorii Generali ai SNTFC CFR Călători. Iar tariful aplicat a fost decis în vara anului 2020.

CFR Călători intenționează să utilizeze veniturile astfel obținute pentru închirierea/achiziția de material rulant modern, cu costuri mai mici de exploatare şi grad sporit de confort, adaptat traficului de călători.