CFR Calatori
sigla guvern

Legislaţie pentru bilete speciale emise în baza unor acte normative

Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri prevede pentru beneficiarii decretului lege 12 călătorii simple gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I. Aceste persoane au dreptul să călătorească cu mai mulţi însoţitori, membri de familie, în cadrul numărului de călătorii stabilite pentru titular. Însoţitorii vor circula în baza cuponului-talon aferent titularului, numai însoţindu-l pe titular.     Călătoria pe calea ferată se efectuează cu legitimaţia de călătorie obţinută în baza taloanelor speciale care sunt nominale, netransmisibile şi anuale. Talonul special este format din corpul talonului, şase cupoane-talon detaşabile şi şase cupoane-anexă detaşabile, corespunzătoare a şase călătorii simple, respectiv a trei călătorii dus-întors pentru transportul pe calea ferată. Cupoanele-anexă se folosesc numai pentru transportul pe calea ferată, în cazul în care călătoria începută cu un tren va continua cu un tren de rang superior sau cu regim de rezervare sau în cazul continuării unei călători întrerupte cu tren cu regim de rezervare. Pentru călătoria la vagonul de dormit/cuşetă, pe o altă rută decât cea înscrisă pe talonul special de călătorie se poate face numai cu plata integrală a diferenţelor tarifare corespunzătoare. Pierderea sau deteriorarea talonului special de călătorie gratuită de către beneficiarii călătoriilor gratuite atrage imposibilitatea efectuării călătoriilor gratuite. Talonul special de călătorie cu care beneficiarul călătoriilor gratuite se legitimează în mijlocul de transport este talonul de pensie din luna emiterii taloanelor speciale de călătorie . Taloanele speciale pentru călătoriile gratuite pe calea ferată se emit şi se distribuie  prin grija Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale sau prin  casele teritoriale de pensii, odată cu plata lunară a pensiei din sistemul public şi/sau a indemnizaţiilor acordate în baza Decretului Lege nr. 118/1990. 

Cupoanele-talon pentru călătoria gratuită a beneficiarilor Decretului Lege nr. 118/1990 pot fi folosite şi de către soţul, sotia sau alte persoane mandatate de titularii călătoriilor gratuite să le reprezinte interesele pe bază de împuternicire cu dată certă însoţită de o copie a actului de identitate al titularului călătoriei gratuite, nefiind necesară prezenţa titularului la efectuarea călătoriilor .