Postat 15-01-2024 in Evenimente


Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători ”CFR Călători” SA, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finanțare aferent proiectului de investiții  cu titlul: “Modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori și modernizarea a 139 vagoane de călători”.

Contractul de finanțare nr. 45/13.12.2023 face parte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul 1 – Tranziția spre o economie verde, Componenta C4. Transport sustenabil, Investiția I2 – Material rulant feroviar și asigură finațarea pentru proiectul de investiții “Modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori și modernizarea a 139 vagoane de călători”.

Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență. Obiectivul general al setului de proiecte tip „I2- Investiții material rulant” constă în îmbunătățirea serviciilor pentru călători, reducerea timpilor de așteptare în gări, realizarea unor programe atractive de circulație a trenurilor și asigurarea unor programe și fonduri adecvate pentru întreținerea materialului rulant feroviar, integrarea cu celelalte moduri de transport de la nivel urban/regional, cu impact direct și imediat asupra duratei de călătorie și/sau asupra creșterii siguranței și confortului călătorilor.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investițiilor în material rulant feroviar:

 • îmbunătățirea serviciilor pentru călători;
 • modernizarea materialului rulant existent, care va include zero emisii GES, pe rețeaua feroviară națională;
 • diminuarea efectelor adverse asupra mediului;
 • deplasarea în condiții de siguranță a persoanelor și bunurilor.

Obiectivul specific al PNRR este și el corelat cu cel al mecanismului, detaliat în Regulament, și anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin NextGenerationEU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori și modernizarea a 139 vagoane de călători, ce va avea ca efect, atât sporirea mobilității în jurul marilor centre socio-economice ale țării și creșterea calității serviciilor, cât și realizarea unor conexiuni rapide între unitățile administrativ teritoriale importante ale țării.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • creșterea eficienței modului de exploatare a serviciilor de transport feroviar de călători;
 • reducerea poluării;
 • sporirea confortului pe o serie de rute de pe rețeaua feroviară publică electrificată;
 • creșterea eficienței, accesibilității și gradului de digitalizare a transportului feroviar de călători.

Rezultatele așteptate ale proiectului:

 • economii de timp de călătorie pentru publicul călător;
 • reducerea costurilor de operare ale vehiculului și economii pentru publicul călător datorită transferului modal;
 • reducerea costurilor de întreținere și economii pentru Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători -”CFR Călători” SA;
 • reducerea numărului de accidente rutiere rezultate în urma transportului de persoane;
 • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii, după cum urmează:

 • Sprijin din partea Uniunii – Împrumut/grant – 590.268.000,00 lei;
 • Contribuție publică națională – 1.153.362.727,86 lei;
 • Valoare TVA – 331.289.827,00 lei.

Proiectul de investiții ”Modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori și modernizarea a 139 vagoane de călători” va contribui la îndeplinirea jaloanelor și țintelor impuse prin PNRR, respectiv semnarea contractelor cuprinse în contractul de finanțare nr. 45/13.12.2023, care a fost realizată la finele anului 2023 (jalon), având ca obiectiv modernizarea materialului rulant menționat anterior, iar ținta pentru acest proiect o reprezintă 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori și modernizarea a 139 vagoane de călători puse în funcțiune. Livrarea materialului rulant este estimată pentru perioada 2024 – 2026.

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători ”CFR Călători” SA, în calitate de beneficiar, a semnat în data de 19.12.2023 următoarele contracte de prestări servicii cuprinse în  proiectul de investiții “Modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori și modernizarea a 139 vagoane de călători”  din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul 1 – Tranziția spre o economie verde, Componenta C4. Transport sustenabil, Investiția I2 – Material rulant feroviar.

1. Servicii de modernizare vagon de dormit și achiziție servicii de mentenanță vagon de dormit modernizat – S.C. ATELIERELE CFR GRIVIŢA S.A.

 • Valoare servicii de modernizare vagon de dormit:  5.976.000,00 Euro fără TVA
 • Valoare mentenanță vagon de dormit:  3.607.065,00 Euro fără TVA
 • Număr unități: 6.

2. Servicii de modernizare vagon seria 2190 în vagon cușetă și achiziție servicii de mentenanță la vagonul modernizat –S.C. ATELIERELE CFR GRIVIŢA S.A.

 • Valoare servicii de modernizare vagon seria 2190 în vagon cușetă:  13.944.000,00 Euro fără TVA
 • Valoare mentenanță vagon modernizat:  8.416.485,00 Euro fără TVA
 • Număr unități: 14.

3. Servicii de modernizare vagon clasa a II-a seria 2190 și achiziție servicii de mentenanță vagon clasa a II-a modernizat – S.C. ATELIERELE CFR GRIVIŢA S.A.

 • Valoare servicii de modernizare vagon clasa a II-a seria 2190:   26.765.100,00 Euro fără TVA
 • Valoare mentenanță vagon modernizat:   16.231.792,50 Euro fără TVA
 • Număr unități: 27.

4. Servicii de modernizare vagon seria 2076 in vagon clasa a II-a cu dotări PMR, transport biciclete/schiuri și achiziție servicii de mentenanță vagon modernizat – S.C. ELECTROPUTERE – VFU S.A. Pașcani

 • Valoare servicii de modernizare vagon seria 2076 clasa a II-a cu dotări PMR:    19.932.000,00 Euro fără TVA
 • Valoare mentenanță vagon modernizat:    12.023.550,00 Euro fără TVA
 • Număr unități: 20.

5. Servicii de modernizare vagon clasa a II-a seria 2076 și achiziție servicii de mentenanță vagon clasa a II-a modernizat – S.C. ELECTROPUTERE – VFU S.A. Pașcani

 • Valoare servicii de modernizare vagon seria 2076 clasa a II-a:    21.925.200,00 Euro fără TVA
 • Valoare mentenanță vagon modernizat:    13.225.905,00 Euro fără TVA
 • Număr unități: 22.

6. Servicii de modernizare vagon bar-bistro seria 8976 și achiziție servicii de mentenanță vagon bar-bistro modernizat – S.C. REMARUL „16 Februarie” S.A. Cluj-Napoca

 • Valoare servicii de modernizare vagon bar-bistro seria 8976:    9.950.000,00 Euro fără TVA
 • Valoare mentenanță vagon modernizat:  6.011.775,00 Euro fără TVA
 • Număr unități: 10.

Primul vagon 61 53 8976 005-4 a intrat în uzina reparatoare la data de 9 ianuarie 2024.

8976-1
8976-2
8976-3

8976-4
8976-5
8976-6

8976-7
8976-8
8976-9

8976-10
8976-11
8976-12

7. Servicii de modernizare vagon clasa  I seria 1980 și achiziție servicii de mentenanță vagon clasa I modernizat – S.C. ATELIERELE CFR GRIVIŢA S.A.

 • Valoare servicii de modernizare vagon clasa  I seria 1980:    9.931.000,00 Euro fără TVA
 • Valoare mentenanță vagon modernizat:   6.011.775,00 Euro fără TVA
 • Număr unități: 10.

8. Servicii de modernizare locomotivă electrică 5100 kW în locomotivă electrică cu motoare electrice de tracțiune asincrone și achiziția de servicii de mentenanță pentru locomotivele modernizate – S.C. RELOC S.A. Craiova

 • Valoare servicii de modernizare locomotivă electrică 5100 kW:    56.905.000,00 Euro fără TVA
 • Valoare mentenanță locomotivă modernizată:    34.178.112,00 Euro fără TVA
 • Număr unități: 19.

Locomotiva EA 91530400743-7 a intrat în uzina S.C. RELOC S.A. Craiova în data de 17.01.2024 pentru modernizare.

743-1
743-2


Locomotiva EA 91530410858-1 a intrat în uzina S.C. RELOC S.A. Craiova în data de 17.01.2024 pentru modernizare.

858-1
858-2
858-3

9. Servicii de modernizare locomotivă electrică 5100 kW în locomotivă electrică cu motoare electrice de tracțiune asincrone și sistem ETCS nivel 2 și achiziția de servicii de mentenanță pentru locomotivele modernizate – S.C. SOFTRONIC S.R.L. Craiova

 • Valoare servicii de modernizare locomotivă electrică 5100 kW:   67.450.000,00 Euro fără TVA  
 • Valoare mentenanță locomotivă modernizată:    33.228.720,00 Euro fără TVA 
 • Număr unități: 19.

Locomotiva EA 91530400229-7 a intrat în uzina S.C. SOFTRONIC S.R.L. Craiova în data de 11.01.2024 pentru modernizare.

229-1
229-2

10. Servicii de modernizare locomotivă electrică 3400 kW în locomotivă electrică cu motoare electrice de tracțiune asincrone și sistem ETCS nivel 2 și achiziția de servicii de mentenanță pentru locomotivele modernizate – SCRL Brașov

 • Valoare servicii de modernizare locomotivă electrică 3400 kW:   48.364.898,00 Euro fără TVA
 • Număr unități: 17.
Locomotiva EC 105 a intrat în uzina CFR – SCRL Brașov SA în data de 22.02.2024 pentru modernizare.

11. Servicii de modernizare locomotivă diesel-hidraulică de 1250 CP utilizată în activitatea de manevră prin conversie în locomotivă electrică cu acumulatori plug-în și achiziția servicii de mentenanță pentru locomotivele modernizate – SCRL Brașov

 • Valoare servicii de modernizare locomotivă diesel-hidraulică de 1250 CP:    19.805.540,00 Euro fără TVA
 • Număr unități: 20.

Locomotiva diesel-hidraulică 92530800479-3 a intrat în SCRL Brașov în data de 12.01.2024 pentru modernizare.

479-1
479-2

12. Servicii de modernizare vagon clasa seria 1976 și achiziție servicii de mentenanță vagon  modernizat – S.C. REMARUL „16 Februarie” S.A. Cluj-Napoca

 • Valoare servicii de modernizare vagon clasa seria 1976:    29.880.000,00 Euro fără TVA
 • Valoare mentenanță vagon modernizat:    18.035.325,00 Euro fără TVA
 • Număr unități: 10.

Contravaloarea serviciilor de modernizare material rulant va fi acoperită din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul 1 – Tranziția spre o economie verde, Componenta C4. Transport sustenabil, Investiția I2 – Material rulant feroviar.

Contravaloarea serviciilor de reparații și mentenanță pe durata de viață a materialului rulant modernizat va fi acoperită de Contractul de Servicii Publice încheiat de SNTFC ”CFR Călători” S.A. cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este coordonatorul de reforme și investiții aferente Componentei 4 – Transport sustenabil din cadrul Pilonului 1 – Tranziția spre o economie verde din Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial