VÂNZARE 4 LOTURI DE DEȘEURI aparținând SRTFC GALAȚI

 • LOT 1 Deșeu de cupru
 • LOT 2 Deșeu de fontă provenită din saboți uzați
 • LOT 3 Deșeu oțel șină CF
 • LOT 4 Deșeu acumulatori uzați
 • Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul Galați.
 • Licitația va avea loc în data de 19.12.2022, ora 11ºº la sediul Bursei Române de Mărfuri-Terminalul Galați.
 • Data limită de depunere a documentelor de însciere și participare la licitație este 19.12.2022, ora 10ºº la sediul Bursei de Mărfuri-Terminalul Galați.
 • Persoana de contact : Șef Serviciu P.O.T.D. – Nicoleta Iorga, tel. 0731990800

VÂNZARE 51 VAGOANE DE CĂLĂTORI aparținând SRTFC BUCUREȘTI

 • Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri.
 • Data limită de depunere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 13.12.2022, ora 09:00 la sediul B.R.M.
 • Licitația va avea loc în data de 13.12.2022, ora 10:00 la sediul B.R.M.
 • Persoane de contact :  Șef Revizie Basarab – Matei Vasile, tel.0722 – 662006.
 •                                           Șef Birou Achizitii – Stan Roxana, tel. 0731-990201.
 •                                           Șef Serviciu E.R.V. – Negulescu Eduard, tel. 0733-520192.

VÂNZARE 4 VAGOANE DE CĂLĂTORI aparținând SRTFC BUCUREȘTI

 • documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri.
 • data limită de depunere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 12.12.2022, ora 09:00 la sediul B.R.M.
 • licitația va avea loc în data de 12.12.2022, ora 10:00 la sediul B.R.M.;
 • persoane de contact :   Șef Revizie Basarab – Matei Vasile, tel.0722 – 662006.
 •                                           Șef Birou Achizitii – Stan Roxana, tel. 0731-990201.
 •                                           Șef Serviciu E.R.V. – Negulescu Eduard, tel. 0733-520192.

VÂNZARE AMBALAJE METALICE CONTAMINATE CU SUBSTANTE PERICULOASE aparținând SRTFC CRAIOVA

 • Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul Craiova
 • Data limită de depunere a documentelor de însciere și participare la licitație este 28.11.2022, ora 14ºº la adresele craiova@brm.ro, Ovidiu.Popa@cfrcalatori.ro
 • Licitația va avea loc în data de 29.11.2022, ora 11.00 pe platform electronica www.brm.ro
 • Persoana de contact : BRM Terminal Craiova-Mihaela Serban,  tel 0742945570
 •                                           SRTFC Craiova-Birou Achiziții-Ovidiu Popa, tel 0251416511

VÂNZARE DESEURI METALICE aparținând SRTFC IAȘI

 • În data de 29.11.2022, începând cu ora 10.00 lotul 1 va avea loc la sediul Terminalului BRM Iași, cu sediul în Iași, str. Străpungere Silvestru, nr.13, bl.E, sc.B, parter, județul Iași, deschiderea procedurii de Licitație deschisă cu cu strigare procedura privind „Valorificarea deșeurilor metalice feroase existente în subunitățile SRTFC Iași”.
 • Termenul limită de depunere a ofertelor: 28.11.2022 ora 10.00, transmise la adresa: iasi@brm.ro
Denumire serviciu Deșeuri Cantitate deșeu (tone)
Nr. lot Denumire
Valorificarea deșeurilor metalice feroase existente în subunitățile SRTFC Iași 1 fontă din saboți frână uzați 124,3
TOTAL LOT 1
2 șpan feros   18,5
TOTAL LOT 2
  Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține la sediul Bursei de Mărfuri Terminal Iași (telefon 0332/803.655)