VÂNZARE a 37 de VAGOANE ȘI 1 TREN ETAJAT aparținând SRTFC CRAIOVA

S.R.T.F.C. Craiova, prin intermediul Bursei Române de Mărfuri – Terminalul Craiova, organizează licitație publică pentru valorificarea a 37 vagoane si 1 tren etajat, proprietate a  S.R.T.F.C. Craiova:

 • Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri – Terminalul BRM Craiova (se va transmite pe email ), cu sediul în Craiova, strada Simion Barnutiu, nr. 4, telefon 0742945570 sau telefon 0251418876;
 • Data limită de transmitere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 25.11.2022, ora 1400 la adresele craiova@brm.ro, Ovidiu.Popa@cfrcalatori.ro;   –   Data de incepere a licitatiei electronice este 28.11.2022, ora 1100 pe platforma electronica www.brm.ro.
 •    – Persoana de contact : BRM Terminal Craiova – Mihaela Serban, telefon 0742945570
 •                                               SRTFC Craiova – Birou Achizitii – Ovidiu Popa, telefon 0251416511

VÂNZARE DEȘEURI METALICE aparținând SRTFC CLUJ

Procedura de vânzare va avea loc, prin intermediul BRM Terminal Cluj, la data de 06.12.2022, prin licitaţie electronică.

Criteriul de adjudecare „preţul cel mai mare ” .

Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M.-Terminal Cluj și online contra sumei de 300 lei, la care se adaugă TVA.

Garanţia de participare la procedură se va constitui în favoarea BRM, conform documentaţiei de atribuire.

Data limită de depunere a ofertelor este 29.11.2022, ora 10:00.

Documentele se vor depune în original la sediul ordonatorului S.N.T.F.C.CFR CĂLĂTORI S.A. – SUCURSALA REGIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI CLUJ din localitatea Cluj-Napoca, Piaţa Avram Iancu, nr. 17 şi se vor transmite scanate pe E-MAIL la adresele cluj@brm.ro, irina.plachide@brm.ro.

Perioada de analiza și evaluare a ofertelor depuse este până la data de 05.12.2022.

Data previzionată pentru desfașurarea licitaţiei electronice este 06.12.2022, începând cu ora 10:00, din 30 în 30 minute/lot.

La licitaţie pot participa persoane juridice române/străine care îşi manifestă dorinţa de a cumpăra deşeurile în condiţiile documentaţiei de licitaţie. Licitaţia se desfăşoară după regula licitaţiei competitive, respectiv la un preţ în creştere.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM-Terminal Cluj, telefon 0264/414481, 0722984835

VANZARE 4 loturi DEȘEURI METALICE ȘI ACUMULATORI UZAȚI aparținând SRTFC GALAȚI

În vederea publicării pe site-ul www.cfrcalatori.ro, vă facem cunoscut că S.R.T.F.C. Galați, prin intermediul Bursei Române de Mărfuri-Terminalul Galați, organizează licitație publică pentru vânzarea a patru tipuri de deșeuri reciclabile aparținând subunităților SRTFC Galați, după cum urmează:

 • LOT 1 Deșeu de cupru
 • LOT 2 Deșeu de fontă provenită din saboți uzați
 • LOT 3 Deșeu oțel șină CF
 • LOT 4 Deșeu acumulatori uzați
 • Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul Galați.
 • Data limită de depunere a documentelor de însciere și participare la licitație este 05.12.2022, ora 10ºº la sediul Bursei de Mărfuri-Terminalul Galați;
 • licitația va avea loc în data de 05.12.2022, ora 11ºº la sediul Bursei Române de Mărfuri-  Terminalul Galați
 •   persoana de contact : Șef Serviciu P.O.T.D. – Nicoleta Iorga, tel. 0731990800

VÂNZARE a 37 de VAGOANE ȘI 1 TREN ETAJAT aparținând SRTFC CRAIOVA

 • Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri -Terminalul BRM Craiova (se va transmite pe email ), cu sediul în Craiova, strada Simion Barnutiu, nr. 4, telefon 0742945570 sau telefon 0251418876;
 • Data limită de transmitere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 16.11.2022, ora 1400 la adresele craiova@brm.ro, Ovidiu.Popa@cfrcalatori.ro;
 •  Data de incepere a licitatiei electronice este 17.11.2022, ora 1100 pe platforma electronica www.brm.ro.
 •  Persoana de contact : BRM Terminal Craiova – Mihaela Serban, telefon 0742945570
 • SRTFC Craiova – Birou Achizitii – Ovidiu Popa, telefon 0251416511

VÂNZAREA a 4 VAGOANE DE CĂLĂTORI aparținând subunităților SRTFC București

S.R.T.F.C. Bucuresti, prin intermediul Bursei Române de Mărfuri (B.R.M.) cu sediul in Bucuresti, organizează licitație publică pentru valorificarea a 4 (patru) vagoane de călători aparținând subunităților SRTFC Bucuresti.

 

 • documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri, cu sediul în Bucuresti, strada Buzesti, nr.82-94, etaj7, sector 1, telefon 021/317.47.45 ; 021/316.17.59 sau la fax 021/317.28.78;
 • data limită de depunere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 17.11.2022, ora 09:00 la sediul B.R.M;
 • licitația va avea loc în data de 17.11.2022, ora 10:00 la sediul B.R.M.;
 • persoane de contact :

Șef Serviciu E.R.V. – Negulescu Eduard, tel. 0733-520192.

Șef Revizie Basarab  – Matei Vasile, tel.0722 – 662006.

Șef Birou Achizitii  – Stan Roxana, tel. 0731-990201.

VÂNZARE 29 VAGOANE DE CĂLĂTORI ȘI 2 TRENURI ETAJATE aparținând SRTFC GALAȚI

S.R.T.F.C. Galați, prin intermediul Bursei Române de Mărfuri-Terminalul Galați, organizează licitație publică pentru valorificarea a 29 vagoane de călători și două trenuri etajate aparținând subunităților SRTFC Galați.

 

 • Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul Galați, cu sediul în Galați, strada Mihai Bravu nr. 46, telefon 0236.461.188;
 • data limită de depunere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 14.11.2022, ora 10ºº la sediul Bursei de Mărfuri-Terminalul Galați;
 • licitația va avea loc în data de 14.11.2022, ora 11ºº la sediul Bursei Române de Mărfuri-Terminalul Galați;
 • persoana de contact: Șef Serviciu P.O.T.D. – Nicoleta Iorga, tel. 0747056820.