VANZARE 12 VAGOANE CĂLĂTORI– 12 LOTURI – SRTFC CONSTANȚA

Nr. LOT Număr /

Număr vagon

Locația Prețul minim de pornire al licitației (lei/VAGON, fără TVA) Garanție bursieră

 

 

 

[lei]

Garanție de participare

10% din preț minim total solicitat

[lei]

1 5053 1957 311-7 S.I.R.V Titu 20.675,00 250 2.070
2 5053 2147 818-0 Constanța 20.325,00 250 2.040
3 5053 2147 342-1 Medgidia 20.420,00 250 2.040
4 5053 2147 560-8 Medgidia 20.452,00 250 2.050
5 5053 2147 570-7 Medgidia 20.448,00 250 2.050
6 5053 1957 232-5 Medgidia 20.448,00 250 2..050
7 5053 1957 240-8 Medgidia 20.605,00 250 2.060
8 5053 1957 242-4 Medgidia 20.824,00 250 2.080
9 5053 1957 247-3 Medgidia 20.718,00 250 2.070
10 5053 1957 302-6 Medgidia 21.103,00 250 2.110
11 5053 1957 322-4 Medgidia 20.596,00 250 2.060
12 5053 2059 040-7 Medgidia 23.051,00 280 2.300
TOTAL GARANȚIE BURSIERĂ (LOTURILE 1 ÷ 12): 3.030  
TOTAL GARANȚIE DE PARTICIPARE (LOTURILE 1 ÷ 12): 24.980
      • În cazul ofertării mai multor loturi, garanţiile prezentate în Tabelul nr. 1 se vor însuma.  Adjudecarea se face pentru fiecare VAGON (LOT) în parte. Nu se acceptă oferte alternative. Nu se acceptă actualizarea preţului (preţul este ferm şi nemodificabil pe toată perioada derulării contractului).
      • Condiţia de livrare este „în starea în care se află şi acolo unde se află”:
      • VAGOANELE se predau în starea în care se află şi în locurile unde sunt depozitate, moment în care se operează transferul dreptului de proprietate asupra VAGOANELOR, de la vânzător la cumpărător.
  • Livrarea VAGOANELOR se va face conform Conditiilor Specifice Tehnico-Economice, a Modelului de contract de vânzare-cumpărare și Anexelor acestuia.
  • Vânzătorul se obligă să furnizeze VAGOANELE adjudecate în urma licitaţiei conform unui grafic stabilit ulterior efectuării plăţii acestora, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
  • Cumpărătorul se obligă să plătească vănzătorului preţul stabilit prin procedura de licitaţie.
  • Licitantul câştigător va achita în contul indicat în factura emisă de S.N.T.F.C. „CFR CĂLĂTORI” S.A. prin S.R.T.F.C Constanta contravaloarea acestora în avans în maxim 10 zile lucrătoare de la data primirii facturii emise de către vânzător.Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M – Terminal Constanţa. contra sumei de 100 lei, la care se adaugă TVA. Tariful de acces la procedură este în valoare de 200 lei la care se adaugă TVA.

 

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul Terminalului B.R.M. Constanţa, telefon: 0241 51.11.08, fax: 0241 69.00.79. Persoană de contact: Milcoveanu Gheorghe, mobil: 0727 22.51.27.

 

 

vânzare fontă veche, fier vechi și deșeuri acumulatori uzați SRTFC Constanța

LOT Deșeu Cantitate totală (tone)  Cantitate

 subunități   (tone)

Subunitatea Preţ unitar de pornire licitaţie

[lei/tonă]

Garanție de participare

[lei]

1 Fontă veche

(saboți uzați)

14,189 10,769 Revizia Vagoane Constanța 1.223 245
3,420 SELC Medgidia
Fier vechi 3,586 2,111 Revizia Vagoane Constanța 912
1,475 SELC Medgidia
2 Acumulatori uzați 8,756 4,760 Revizia Vagoane Constanța 3.687 385
3,996 SELC Medgidia

Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M – Terminal Constanţa. contra sumei de 100 lei, la care se adaugă TVA. Tariful de acces la procedură este în valoare de 200 lei la care se adaugă TVA.

Garanţia de participare la procedură, conform Tabelului, se va constitui în favoarea B.R.M.-Terminal Constanta, până la data limită de depunere a ofertelor.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul Terminalului B.R.M. Constanţa, telefon: 0241 51.11.08, fax: 0241 69.00.79. Persoană de contact: Milcoveanu Gheorghe, mobil: 0727 22.51.27.

vânzare 12 vagoane de călători

Nr. LOT Număr /

Număr vagon

Locația Prețul minim de pornire al licitației

(EURO/VAGON, fără TVA)

Garanție

bursieră

[lei]

Garanție de participare

10% din preț minim total solicitat

[lei]

1 5053 1957 311-7 S.I.R.V Titu 8.162,68 450 4.500
2 5053 2147 818-0 Constanța 7.858,68 435 4.340
3 5053 2147 342-1 Medgidia 7.858,68 435 4.340
4 5053 2147 560-8 Medgidia 7.858,68 435 4.340
5 5053 2147 570-7 Medgidia 7.858,68 435 4.340
6 5053 1957 232-5 Medgidia 8.162,68 450 4.500
7 5053 1957 240-8 Medgidia 8.162,68 450 4.500
8 5053 1957 242-4 Medgidia 8.162,68 450 4.500
9 5053 1957 247-3 Medgidia 8.162,68 450 4.500
10 5053 1957 302-6 Medgidia 8.162,68 450 4.500
11 5053 1957 322-4 Medgidia 8.162,68 450 4.500
12 5053 2059 040-7 Medgidia 9.026,04 500 4.990
TOTAL GARANȚIE BURSIERĂ (LOTURILE 1 ÷ 12): 5.390  
TOTAL GARANȚIE DE PARTICIPARE (LOTURILE 1 ÷ 12): 53.850
      • În cazul ofertării mai multor loturi, garanţiile prezentate în Tabelul nr. 1 se vor însuma. Pentru ofertantul/ofertanții declarați câștigători ai licitației/cu statut de rezervă, garanția de participare va putea fi reținută automat de către S.N.T.F.C. “CFR – CĂLĂTORI” – S.A. S.R.T.F.C. CONSTANȚA cu titlul de garanție de bună execuție contractuală, ea urmând a fi returnată numai în condițiile în care nu se vor înregistra debite la data încetării contractului, indiferent de motive. Conversia garanției de participare în garanție de bună execuție se poate face numai cu acordul ofertantului/ofertanților declarați câștigători.
      • Se vor prezenta oferte pentru toate VAGOANELE (LOTURILE) sau numai pentru o parte. Adjudecarea se face pentru fiecare VAGON (LOT) în parte. Nu se acceptă oferte alternative. Nu se acceptă actualizarea preţului (preţul este ferm şi nemodificabil pe toată perioada derulării contractului).
      • Condiţia de livrare este „în starea în care se află şi acolo unde se află”:
      • VAGOANELE se predau în starea în care se află şi în locurile unde sunt depozitate, moment în care se operează transferul dreptului de proprietate asupra VAGOANELOR, de la vânzător la cumpărător.
  • Livrarea VAGOANELOR se va face conform Conditiilor Specifice Tehnico-Economice, a Modelului de contract de vânzare-cumpărare și Anexelor acestuia.
  • Vânzătorul se obligă să furnizeze VAGOANELE adjudecate în urma licitaţiei conform unui grafic stabilit ulterior efectuării plăţii acestora, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
  • Cumpărătorul se obligă să plătească vănzătorului preţul stabilit prin procedura de licitaţie

 Licitantul câştigător va achita în contul indicat în factura emisă de S.N.T.F.C. „CFR CĂLĂTORI” S.A. prin S.R.T.F.C Constanta contravaloarea acestora în avans în maxim 10 zile lucrătoare de la data primirii facturii emise de către vânzător.Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M – Terminal Constanţa. contra sumei de 100 lei, la care se adaugă TVA. Tariful de acces la procedură este în valoare de 200 lei la care se adaugă TVA.

Garanţia de participare la procedură, conform Tabelului, se va constitui în favoarea B.R.M.-Terminal Constanta, până la data limită de depunere a ofertelor.

Licitaţia se va desfăşura la sediul B.R.M-Terminal Constanta în data de 25.09.2018, ora 1000 şi pot participa persoane fizice/juridice române/străine care îşi manifestă dorinţa de a cumpăra mijloacele fixe în condiţiile Documentaţiei de licitaţie.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul Terminalului B.R.M. Constanţa, telefon: 0241 51.11.08, fax: 0241 69.00.79. Persoană de contact: Milcoveanu Gheorghe, mobil: 0727 22.51.27.