LOT Deșeu Cantitate totală (tone)  Cantitate

 subunități   (tone)

Subunitatea Preţ unitar de pornire licitaţie

[lei/tonă]

Garanție de participare

[lei]

1 Fontă veche

(saboți uzați)

14,189 10,769 Revizia Vagoane Constanța 1.223 245
3,420 SELC Medgidia
Fier vechi 3,586 2,111 Revizia Vagoane Constanța 912
1,475 SELC Medgidia
2 Acumulatori uzați 8,756 4,760 Revizia Vagoane Constanța 3.687 385
3,996 SELC Medgidia

Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M – Terminal Constanţa. contra sumei de 100 lei, la care se adaugă TVA. Tariful de acces la procedură este în valoare de 200 lei la care se adaugă TVA.

Garanţia de participare la procedură, conform Tabelului, se va constitui în favoarea B.R.M.-Terminal Constanta, până la data limită de depunere a ofertelor.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul Terminalului B.R.M. Constanţa, telefon: 0241 51.11.08, fax: 0241 69.00.79. Persoană de contact: Milcoveanu Gheorghe, mobil: 0727 22.51.27.