Conditii minime de pregatire

Absolventi ai  cursului de calificare acar/ revizor ace/ sef manevra/ conductor tren/ sef tren/ IDM, cu autorizare in functia acar sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

-Candidati din afara SNTFC „CFR Călători” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din prezentul anunt.

-Varsta minima de 18 ani impliniti.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Certificat de calificare original si copie;

-Autorizare in functia acar original si copie sau declaratie, conform conditiilor minime;

-Carnet de munca original si copie;

-Adeverinta continuarea carnetului de munca/ raport per salariat ITM;

-C.I. original si copie;

-Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr. 51.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.