Conditii minime de pregatire

Pentr sectorul mecanic

-a) absolventi ai  scolii de maistri

-b) absolventi ai invatamantului liceal

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani revizor tehnic vagoane sau 2 ani maistru in activitatea de vagoane

-b) 6 ani revizor tehnic vagoane

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul SNTFC ”CFR Călători” SA - SRTFC Iași care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

- certificat calificare, original si copie;

- adeverinta vechime in specialitate;

-  CI, original și copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul RUO din cadrul SRTFC Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706