Vechime minima in specialitate

- 6 luni vechime ca operator II

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc condițiile minime de vechime din prezentul anunț.

 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii in original și copie conform cu originalul;

- Adeverință de vechime în specialitate;
- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare din cadrul SRTFC Cluj

 Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul RUO din cadrul SRTFC Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail

alina.pacurar@cfrcalatori.ro

angela.a.muresan@cfrcalatori.ro