Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare casier cf sau IDM, cu autorizare in functia casier cf.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-B.I. sau C.I., original si copie;

-Diploma de studii original si copie;

-Adeverinta sau certificat absolvire curs calificare casier cf sau IDM original si copie;

-Alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

-Cazier judiciar;

-Autorizarea in functia de casier cf;

-Carte de munca, original si copie conform cu originalul;

-Adeverintă dupa 01.01.2011 /raport per salariat - ITM (continuare a cartii de munca)

-Curriculum vitae

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515