Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului obligatoriu conform legislaţiei în vigoare şi curs de calificare casier cf sau IDM, cu autorizare în funcţia de casier cf;

- Bune abilităţi de comunicare;

- Cunoașterea unei limbi străine prezintă avantaj.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidaţi din afara SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire din anunţ;

- Vârsta minimă de 21 ani împliniţi.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Diploma de studii, original şi copie;

-Certificat calificare „casier cf sau IDM”, original şi copie;

-Autorizaţia în funcţia de casier cf şi alte autorizaţii necesare exercitării funcţiei, original şi copie;

-Cazier Judiciar;

-Adeverinţe care atestă vechimea în muncă;

-Recomandare de la ultimul loc de muncă;

-C.I. sau B.I., originalul şi copie;

-Certificat naştere original şi copie;

-Certificat căsătorie original şi copie;

-Curriculum Vitae.

 

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, bd.Republicii, nr.18B, telefon 0731990437.