Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat si curs de calificare casier cf sau IDM, cu autorizare in functia casier cf.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de bacalaureat, original si copie;

- B.I. sau C.I., original si copie;

- Certificat nastere, original si copie;

- Adeverinta sau certificat absolvire curs calificare casier cf sau IDM original si copie;

- Autorizare in functia casier cf;

- Cazier judiciar, original si copie;

- Carte de munca, original si copie conform cu originalul;

- Adeverintă dupa 01.01.2011 /raport per salariat - ITM (continuare a cartii de munca)

- Curriculum vitae;

- Dosar cu sina.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare, de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515