Conditii minime de pregatire

- Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat si curs de calificare casier cf sau IDM, cu autorizare in functia casier cf

Vechime minima in specialitate

-

Conditii admitere la concurs

 

- Salariatii din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de bacalaureat, original si copie;

- B.I. sau C.I., original si copie;

- Certificat nastere, original si copie;

- Adeverinta sau certificat absolvire curs calificare casier cf sau IDM original si copie;

- Autorizare in functia casier cf;

- Cazier judiciar, original si copie;

- Carte de munca, original si copie conform cu originalul;

- Adeverintă dupa 01.01.2011 /raport per salariat - ITM (continuare a cartii de munca)

- Curriculum vitae;

- Dosar cu sina.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare, de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515