Conditii minime de pregatire

- absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat

Vechime minima in specialitate

- 4 ani casier cf I

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curiculum vitae;

- Cazier judiciar, in original si copie conform cu originalul;

- Diplomă de studii în original și copie conform cu originalul;

- Diplomă de absolvire a cursului de calificare, original și copie conform cu originalul;

-  Adeverință de vechime în specialitate;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

șef subunitate / inspector R.U. din cadrul subunității

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail alina.pacurar@cfrcalatori.ro