Vechime minima in specialitate

- 3 ani mecanic locomotivă-automotor I şi/sau mecanic locomotivă-automotor II şi îndeplinirea cumulativă a condiţiilor  nominalizate   sau

- mecanici locomotivă- automotor I şi/sau mecanici locomotivă-automotor II, cu o vechime în funcţie de minimum 3 ani, care sunt retraşi din funcţia de mecanic  locomotivă pe motive medicale şi/sau psihologice sau din alte motive decat cele medicale mai mult de un an de zile pentru ocuparea altor functii din cadrul SNTFC CFR Calatori SA  şi care nu au autorizatie  pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunităţii   sau

- mecanici locomotivă-automotor I şi/sau mecanici locomotivă-automotor II, mecanici locomotivă de la alti OTF cu o vechime în conducerea trenurilor de calatori sau de marfa  de minimum 3 ani, care nu posedă autorizatie pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunităţii

- sef tura T (in functie) proveniti de la CFR Marfa (absolventi ai cursului mecanic locomotiva) cu 3 ani vechime in functie

Conditii admitere la concurs

- Candidați din cadrul și afara SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire și vechime în specialitate din anunţ,

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director  Sucursală;

-Diploma studii, original şi copie;

-Certificat calificare „Mecanic locomotivă automotor”, original şi copie;

-Autorizatie pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunităţii original şi copie;

-Adeverinţă vechime în funcţia de mecanic locomotivă automotor;

-C.I. sau B.I., copie conform cu originalul;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B,

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 07319;90437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro