Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai invăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat

Vechime minima in specialitate

- 2 ani efectiv lucraţi in funcţia de casier CF sp.

sau

- 4 ani efectiv lucraţi in funcţia de casier CF I

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de bacalaureat in original și copie conform cu originalul;

- Certificat de calificare in original și copie conform cu originalul;

- Adeverință de vechime în specialitate;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la

Serviciul Resurse Umane, Organizare din cadrul SRTFC Cluj.

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail

alina.pacurar@cfrcalatori.ro

angela.a.muresan@cfrcalatori.ro