Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului superior de specialitate – specializarea drept.

Vechime minima in specialitate

- 8 ani vechime în specialitate

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul și din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” - SA care indeplinesc integral conditiile minime  de pregatire  si vechime in specialitate din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii si foaia matricola, original si copie;

- Adeverinta de vechime în specialitate;

-  CI, original și copie;

- Curriculum Vitae

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs (bibliografia) si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul Resurse Umane Formare Profesionala si Salarizare  din cadrul centralului S.N.T.F.C.„CFR Călători” S.A. telefon C.F.R. 122749