Conditii minime de pregatire

-a) Absolventi ai invatamantului superior, specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor

-b) Absolventi ai invatamantului superior (inginer, economist)

Vechime minima in specialitate

-a) 7 ani ani vechime in functia de inginer

-b) 5 ani vechime in functii specifice MC

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” - SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- C.I., original si copie;

- diploma de studii, original si copie,

- adeverinta de vechime;

- alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- curriculum vitae;

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515