Conditii minime de pregatire

Nu sunt necesare.

Vechime minima in specialitate

-3 ani mecanic locomotivă - automotor I și/sau mecanic locomotivă - automotor II și indeplinirea cumulativa a conditiilor nominalizate sau,

-mecanic locomotivă - automotor I și/sau mecanic locomotivă - automotor II , cu o vechime in funcție de minimum 3 ani, care sunt retrași din funcția de mecanic locomotivă pe motive medicale și/sau psihologice sau din alte motive decât cele medicale mai mult de un an de zile pentru ocuparea altor funcții din cadrul SNTFC “CFR Calatori” SA și care nu au autorizație pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunității sau,

-mecanic locomotivă - automotor I și/sau mecanic locomotivă - automotor II , mecanic locomotivă de la alți OTF cu o vechime în conducerea trenurilor de călători sau de marfă de minimum 3 ani, care nu posedă autorizatie pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunității sau,

- șef tură T (în funcție) – proveniți de la CFR Marfă (absolvenți ai cursului mecanic locomotivă) cu 3 ani vechime în funcție.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- C.I. original si copie;

- diploma de studii original si copie;

- adeverinta de vechime in functia de mec. loc. aut.;

- certificat de calificare profesionala: mecanic locomotiva automotor;

- permis de conducere pe tipuri de MR/certificat complementar;

- Curriculum vitae

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare, de la:

-Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515