Conditii minime de pregatire

- muncitori calificati prin programe de pregatire profesionala sau scoala profesionala;

- muncitori calificati prin invatamant liceal profil tehnic, invatamant postliceal profil tehnic.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani vechime  in activitatea de intretinere/ reparare/ constructie material rulant motor.

Conditii admitere la concurs

Candidați din afara SNTFC „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime  din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- C.I., original si copie;

- Diploma de studii, original si copie;

- Certificat calificare pentru meseria in care solicita angajare, original si copie;

- Carnet de munca original si copie;

- Adeverinta continuarea cartii de munca/raport per salariat ITM;

- Alte diplome, certificate profesionale detinute,

- Adeverinta/documenete din care sa rezulte cerintele de vechime din anunt, original si copie;

- Cazier judiciar;

- Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova, telefon C.F.R. 92/124515