Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

- 4 ani vechime minima in specialitate

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii original si copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul;

- Adeverință de vechime in specialitate.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

-  Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 134526