Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat si ai scolii de maistrii.

Vechime minima in specialitate

-   4 ani vechime in specialitate

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii original si copie;

- Certificat calificare original si copie;

- Adeverință de vechime in specialitate;

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526