Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

6 ani vechime minima in specialitate din care: minim 2 ani vechime efectivă în domeniu

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- C.V.

- Diploma de studii, original si copie;

- Alte diplome sau certificate profesionale deținute, original si copie;

- CI, original și copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul Administrare Personal  si Salarizare  din cadrul centralului S.N.T.F.C.„CFR Călători” S.A.

telefon C.F.R. 122749