Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai cursului  de perfecţionare “Agent de securitate” sau declaraţia pe proprie răspundere că efectuează acest curs pe cheltuială proprie (în acest caz angajarea se face după prezentarea certificatului de absolvire al cursului).

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Salariaţii din afara SNTFC „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

- Diploma studii, original şi copie;

- Certificat calificare „Agent de securitate”, original şi copie sau declaratie;

- Atestat I.P.J., pentru exercitarea ocupaţiei de agent securitate, original şi copie;

- Cartea de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, original şi copie;

- C.I. sau B.I., copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, str. Garii nr.2A,telefon 0731990437.