Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului  superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

4 ani

Conditii admitere la concurs

Salariati  din cadrul   SNTFC „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire și vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizata de Director Sucursala;

-Diploma de studii original si copie;

-B.I. sau C.I. original si copie;

-adeverinta vechime in specialitate

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526