Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului  superior.

Vechime minima in specialitate

- 4 ani vechime în activitate la CFR Călători

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul   SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire și vechime în specialitate din anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip  de participare la concurs, avizata de Director Sucursala;

- Diploma de studii original si copie;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- adeverinta vechime in specialitate;

- curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526