Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului  superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

3 ani

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul  SNTFC „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip  de participare la concurs, avizata de Director Sucursala;

- Diploma de studii original si copie;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- adeverinta vechime in specialitate.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/134526